Thông tin chủ sở hữu

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU


Tên đơn vị sở hữu: HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC THẮNG

Người đại diện theo pháp luật: LÊ ĐỨC THẮNG

Địa chỉ: Số 100 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0946.184.974

Email: admin@phuotbien.com

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01B8013566

Ngày cấp: 14/01/2019

Nơi cấp: Do UBND Quận Tây Hồ cấp


Website đã được đăng ký xác thực thương mại điện tử với Bộ Công Thương